Studia w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Studia w WSBMiRProwadzimy studia licencjackie (I stopnia) . Studia stanowią atrakcyjne rozwinięcie umiejętności i kompetencji zarówno dla absolwentów naszej szkoły policealnej jak i osób pragnących zdobyć dyplom z zakresu szeroko rozumianej branży kreatywnej oraz komunikacji społecznej.

Studia licencjackie

W zakresie studiów licencjackich (I stopnia), prowadzonych w całości przez kadrę WSBMiR, oferujemy cztery specjalności realizowane na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna:

Program studiów koncentruje się na nauce warsztatowej i kształtowaniu praktycznych umiejętności i kompetencji w specjalnościach łączących w sobie obszar twórczości i sztuki, nowoczesnych technologii, mediów i dziennikarstwa oraz nauk społecznych i biznesu.

Kadrę uczelni stanowią artyści, specjaliści z zakresu komunikacji i marketingu, dziennikarze i wykładowcy akademicy, którzy realizują bogaty i zróżnicowany plan zajęć, będący odpowiedzią na współczesne wyzwania i zmieniający się rynek pracy XXI wieku.

Warto zobaczyć:

Коледж в WSBMiR - загальна інформація Коледж в WSBMiR - загальна інформація
Колледж в WSBMiR - общая информация Колледж в WSBMiR - общая информация